Program för år 2019

  Vårsäsongen

Höstsäsongen

Årsmöte den 19 februari kl. 19.00

3 augusti kl. 19,
Grillparty


Teater 22-31/3
Se Stora Mellösa teatersällskap på FB


12 oktober kl. 19,
Oktoberfest
 

18 april kl. 19
Påskfest

 


18 maj kl. 19
Pubkväll

 

 

Uppdaterad 2019-02-04