Program för år 2023

Styrelsemöten 2023                      

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

10

7

7

4

2

13

0

1

5

3

7

5

Arbetskvällar 2023                      

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

17

14

14

11

9

13

0

8

12

10

14

12

 

 

Uppdaterad 2023-02-10