Bygdegårdens historia

1860 uppförde byggmästare Jan Petter Björn byggnaden som mangårdsbyggnad till jordbruksfastigheten Norra gården i Alm, Stora Mellösa. Efter byggmästare Björn har huset fått dess namn, Björneborg.

1910 avstyckades huset och tomten från jordbruket, fastigheten hade därefter flera ägare, de sista privata ägarna var Albert och Maja Carlsson som 1932 sålde huset till den nybildade Byggnadsföreningen Björneborg för den nätta summan av 9.100 kr.

Till minne av Albert Carlsson har den vackraste salen i huset fått namnet  Albertsalen.

Byggnadsföreningen bildades av medlemmar ur Bondeförbundet och dess ungdomsförening SLU samt förstärktes 1936 med SLKF. 50 personer och de nämnda föreningarna tecknade en eller flera andelar för 25 kronor per styck.

Omgående efter köpet genomfördes en del ombyggnader, bland annat så tillkom stora salen på övervåningen och en vaktmästarbostad med två rum och kök på nedre våningen. Det hela kostade 6.000 kronor i reda pengar samt mycket ideellt arbete.

Nästa stora ombyggnad utfördes under perioden 1978 -79 då vaktmästarbostaden gjordes om till samlingslokaler, köket renoverades, elvärme installerades och verandan byggdes in samt helrenovering i övrigt. Kostnaden för hela renoveringen blev 750.000 kronor som finansierades med statliga och kommunala bidrag samt lån.

Byggnadsföreningen Björneborg beslutade 2003 enhälligt att upphöra och överlåta verksamheten på den nybildade Bygdegårdsföreningen Björneborg.

År 2006 skedde nästa stora ombyggnad av Björneborg, då tack vare ekonomiskt stöd från Boverket och Örebro Kommun en genomgripande ombyggnad och renovering utfördes. Bland annat installerades nytt vattenburet jordvärmesystem som ersättare för den allt dyrare direktverkande elvärmen. Albertsalen utökades genom en ombyggnad.

 Helt nytt kök och nya golv på nedre våningen, renovering av hygienutrymmen, slipning av furugolvet i stora salen och scenen på övervåningen samt mycket målningsarbete. I huvudsak utfördes arbetet av föreningens medlemmar, omkring 2 000 timmar ideellt arbete har nedlagts.

År 2019 reparerar vi och snyggar upp i de två salar som finns i bygdegården, Albertsalen och Britasalen. Britasalen har fått sitt namn efter framlidna Brita Carlsson som donerat en stor summa avsett för bygdegårdens underhåll.

Eftersom det är nästan 30 år sedan förra uppsnyggningen så är det välbehövligt med nya tapeter och målning.

Yttertaket på huset är nästa stora projekt, ett nytt falsat plåttak är det vi siktar på. Taket är klart, färdigt under panndemihotet på hösten 2020! Snyggt och tätt blev det.

Välkommen till oss!


Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening med syfte att bedriva verksamhet och hyra ut lokaler i Bygdegården Björneborg i Stora Mellösa. Föreningen ska verka för bygdens kulturella utveckling genom egna program och verksamheter samt hyra ut samlingslokalerna i byggnaden.

Den nya föreningen (bildad 2003) ägs av medlemmarna vilket förhoppningsvis ger ett ökat engagemang för bygdegården och dess långa historia som samlingsplats. Styrelsens förhoppning är att Björneborg även i fortsättningen blir bygdens naturliga mötesplats för allt från allvar till fest.

Uppdaterad 2021-02-08