Medlemskap

Bygdegårdsföreningen Björneborg bildades 2003 04 29.

Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar för bygdens kulturella utveckling genom egna verksamheter samt uthyrning av samlingslokalerna i Bygdegården Björneborg, Stora Mellösa.

Genom din medverkan bevaras en värdefull mötesplats i Stora Mellösa. Björneborg är det naturliga valet av samlingslokal för allt från fest till allvar.

Du eller din förening kan bli medlem. Medlemskapet ger rabatt på lokalhyran vid föreningsmöten eller då du hyr privat.

Medlemsavgiften  är 200 kronor per person, familj/hushåll betalar 250 kronor, förening 300 kronor.

Eventuella bidrag till föreningens verksamhet mottages med tacksamhet på Bygdegårdsföreningen Björneborgs bankgiro 5638-3235. Vänligen ange vad betalningen avser; medlemsavgift och/eller bidrag.

 

 

Bygdegårdsföreningen Björneborg

Almsvägen 9, 715 92 Stora Mellösa

Bankgiro: 5638-3235

Organisationsnummer 875003-7189

Hemsida: www.bjorneborg-bgf.se

Föreningen är sedan 1946 ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, medlemsnummer T 124.

Hyresvärd:  tel. 070 576 5250

info@bjorneborg-bgf.se

 

Uppdaterad 10 februari, 2023