Styrelsen

Ordförande Kjell-Ove Andreassen, tel. 019-44 52 46,  kjell-ove.andreassen(a)t.lrf.se

V. ordförande, Bengt-Olov Karlsson, tel. 019-44 60 48, bengt-olov(a)mrorebro.se

Sekreterare, Anders Åkerling, tel. 019-44 90 04, anders.akerling(a)telia.com

V. sekreterare, K-G Forsberg, tel. 019-44 56 28, karl-gustav.forsberg(a)obo.se

Kassör, Per-Anders Carlsson , tel. 019-44 70 69, pacarlsson(a)allt1.se

V. kassör, Karin Karlsson, tel. 019- 44 62 69, karin.hj-holm(a)tele2.se

Ledamot, Margareta Spångberg, tel. 019-44 53 11, iemspangberg(a)glocalnet.net

Ledamot, Tommy Karlsson, tel. 019- 44 53 27, maud-karlsson(a)hotmail.com

Ledamot, Gunnbrith Åkerling, tel. 019-, gunnbrith@orebro.se

Ledamot, Magnus Fellerfeldt Eklund, tel 019- 44 54 01, mazzeeklund@yahoo.se

E-post: info@bjorneborg-bgf.se

 

Planerade möten under 2018.

Arbetskvällar (kl.18.00)

Arbetskvällar den andra tisdagen i varje månad 

Arbetskvällar 2018
10/1, 13/2, 13/3, 10/4, 5/5, 12/6 – 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12

Styrelsemöten (kl. 19.00)
Styrelsemöten första tisdagen i varje månad

Styrelsemöten 2018
16/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6, - 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

Årsmöte 27 februari kl. 19.00
 

Uppdaterad 05 mars, 2018